ChimMaster

Îmbunătăţirea şi implementarea de programe universitare de master în domeniul  Chimiei Aplicate şi Ştiinţei Materialelor

Universitatea   POLITEHNICA  din  Bucureşti  a  demarat  în  luna  mai  2014 proiectul  intitulat  „Îmbunătăţirea  şi  implementarea  de  programe universitare  de  master  în  domeniul      Chimiei  Aplicate  şi  Ştiinţei Materialelor – ChimMaster” – POSDRU/156/1.2/G/135764,  proiect selectat în cadrul Programului  Operațional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007‐2013 (POS DRU) şi cofinanțat din Fondul Social European.

Pentru detalii vă rugăm consultaţi comunicatul de presă.

Noutăţi

Regulamentul concursului pentru premierea celor mai bune lucrări participante la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţesti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Bucureşti, 15-16 mai 2015. Versiune actualizată.

 

Rezultatele finale ale concursului pentru acordarea de burse pentru semestrul II masteranzilor din cadrul  proiectului "Îmbunătăţirea şi implementarea de programe universitare de master în domeniul Chimiei Aplicate şi Ştiinţei Materialelor” POSDRU/156/1.2/G/135764

 

Rezultatele concursului pentru acordarea de burse pentru semestrul II sunt publicate aici.

 

În perioada martie - mai 2015 la Centrul de Consiliere în Carieră din corpul F, etajul 4, vor avea loc sesiuni de consiliere în carieră pentru studenţii masteranzi. La o sesiune pot participa maximum 15 masteranzi. Înscrierile se fac pe platforma educaţională a proiectului, până pe data de 12 martie 2015.

 

23 februarie 2015 - începerea înscrierii candidaţilor şi a depunerii dosarelor de concurs pentru acordarea de burse pentru semestrul II.

 

Rezultatele concursului de selecţie a studenţilor masteranzi pentru stagiul în străinătate programat în vederea realizării lucrării de disertaţie, începând cu 01.03.2015, pe o durată de 3 luni.


Sesiune suplimentara pentru selectia masteranzilor ChimMaster pentru stagiul in stainatate programat in vederea realizarii lucrarii de disertatie - 26 ianuarie 2015, ora 9:30.


Sustinerea prelegerii pentru selectia studentilor masteranzi  pentru stagiul in strainatate va avea loc pe 23 ianuarie 2015, la ora 11:00, în sala D-013.


Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de selecție a studenților masteranzi pentru stagiul în străinătate programat în vederea realizării lucrării de disertație


Rezultatele finale ale concursului pentru acordarea de burse masteranzilor din cadrul  proiectului "Îmbunătăţirea şi implementarea de programe universitare de master în domeniul Chimiei Aplicate şi Ştiinţei Materialelor” POSDRU/156/1.2/G/135764